Konkurs dla nauczycieli na najlepszą lekcję z wykorzystaniem materiałów szkoleniowych od BMW.

Informacja o konkursie.

Zapraszamy Nauczycieli Szkół i Uczelni Technicznych do przeprowadzenia ciekawej i angażującej lekcji z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych od BMW Group Polska. Najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową lekcje zostaną nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami! 

Najciekawsze lekcje zostaną udostępnione do wykorzystania w innych szkołach technicznych. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w październiku 2022 roku. Zobacz najlepszą lekcję pokazową pierwszej edycji

Konkurs dla Nauczycieli Szkół technicznych ma na celu promowanie dobrych praktyk w zakresie edukacji zawodowej. Zachęcamy Nauczycieli do korzystania z zasobów edukacyjnych od BMW Group Polska, a tym samym aktualizujemy i poszerzamy wiedzę uczniów szkół technicznych

ZADANIE KONKURSOWE.

Przeprowadzenie i nagranie ciekawej i angażującej lekcji z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych od BMW Group Polska. Szczegółowe informacje w Regulaminie Konkursu.

 

UCZESTNICY KONKURSU.

Osoby pełnoletnie – nauczyciele i edukatorzy ze szkół ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych, uczący przedmiotów/ kierunków powiązanych z motoryzacją.

HARMONOGRAM KONKURSU.

1 lutego – 24 listopada 2023

Realizacja konkursowych lekcji przez Nauczycieli i przesyłanie zgłoszeń.

 • Bieżąca weryfikacja zgłoszeń i kwalifikacja lekcji spełniających wszystkie kryteria.
 • Bieżąca publikacja zakwalifikowanych lekcji na stronie.
27 listopada – 10 grudnia 2023

Publiczne głosowanie.

 • Głosowanie użytkowników Internetu na lekcje zakwalifikowane do finału.
Grudzień 2023

Finał Konkursu.

 • Obrady Komisji Konkursowej.
 • Wybór zwycięzców i przyznanie nagród.

Nagroda główna.

Nagrodą główną jest udział w szkoleniu BMW Driving Experience.

To niepowtarzalna możliwość jazdy najnowszymi modelami BMW. Czysta radość z jazdy – gwarantowana. Więcej informacji o tym szkoleniu na stronie www BMW Driving Experience.

Dziesięć osób, których zgłoszenia zostaną najlepiej ocenione przez komisję konkursową otrzymają nagrodę główną.

 

Wyślij zgłoszenie

CO TRZEBA ZROBIĆ ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

 • Wybierz temat, a następnie dobierz materiały edukacyjne od BMW potrzebne do przeprowadzenia lekcji. Możesz skorzystać z materiałów otrzymanych na szkoleniach BMW Group Polska, materiałów dostępnych na platformie e-learningowej BMW (TMSi) oraz własnych materiałów powiązanych z marką BMW.
 • Przygotuj, przeprowadź i nagraj swoją lekcję (max. 30 minut) z wykorzystaniem materiałów od BMW Group Polska.
 • Zamieść swoje nagranie na prywatnym lub szkolnym kanale YouTube, jako film niepubliczny, a następnie skopiuj link do nagrania.
 • Wypełnij formularz dostępny poniżej na tej stronie, wklej link do filmu, dodaj materiały dodatkowe, a następnie wyślij swoje zgłoszenie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ.

Pytania i odpowiedzi – Konkurs dla nauczycieli:

Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich – nauczycieli i edukatorów – ze szkół ponadpodstawowych (szkoły branżowe i technika) oraz uczelni wyższych, którzy posiadają dostęp do materiałów edukacyjnych od BMW (materiałów otrzymanych na szkoleniach BMW Group Polska, materiałów dostępnych na platformie e-learningowej BMW (TMSi) oraz własnych materiałów powiązanych z marką BMW)

Jeśli nie posiadasz konta w systemie e-learningowym BMW TMSi (Talent Management System International) jako Nauczyciel, Szkoła, w której jesteś zatrudniony może wnioskować o przyznanie takiego konta dla Szkoły. Po otrzymaniu szkolnego konta, wszyscy Nauczyciele zatrudnieni w tej szkole mogą korzystać z zasobów systemu wymiennie. Wniosek o przyznanie dostępu dla Szkoły należy złożyć poprzez Formularz Rejestracyjny.

Aby wziąć udział w konkursie, należy:

 • zapoznać się z regulaminem wraz z załącznikami znajdującymi się pod tym adresem.
 • następnie, bazując na materiałach zamieszczonych w systemie szkoleniowym TMSi od BMW Group Polska oraz na materiałach własnych, zaplanować, zrealizować i nagrać lekcję dla wybranej grupy docelowej (klasy, profilu kształcenia), która będzie nie dłuższa niż 30 minut.
 • nagraną lekcję wraz z konspektem oraz wykorzystanymi materiałami zamieścić w formularzu zgłoszeniowym dostępnym poniżej.
 • przed przesłaniem formularza udzielić odpowiednich zgód.

Zgłoszenia konkursowe, które nie będą zawierały wymaganych elementów, nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenia przyjmowane są do 24.11.2023 r. (do godz. 23:59:59).

Nagraną lekcję należy zamieścić na prywatnym kanale uczestnika konkursu lub szkolnym w serwisie YouTube, jako film niepubliczny, a następnie skopiować link prowadzący do nagrania i umieścić w formularzu, w wyznaczonym do tego miejscu.

Film nie może zawierać wizerunku innych osób niż uczestnika konkursu. W przypadku wykorzystania wizerunku innych osób (w tym uczniów) należy uzyskać pisemną zgodę od osób biorących udział w nagraniu oraz, w przypadku osób poniżej 18 roku życia, zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

Plan lekcji powinien składać się z następujących elementów:

 • Przedmiot, w ramach którego była realizowana lekcja.
 • Temat lekcji.
 • Informację o wykorzystanych materiałach.
 • Cel ogólny i cele szczegółowe przeprowadzonej lekcji.
 • Przebieg lekcji, podział na poszczególne części.

Do formularza zgłoszeniowego można dołączyć pliki o formatach: doc, docx, pdf, jpg, ppt, odt.

W formularzu, oprócz linku i materiałów, należy zamieścić takie informacje jak: imię i nazwisko uczestnika konkursu, pełną nazwę szkoły (miejsce pracy uczestnika), grupę docelową (klasa, profil klasy) oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres mailowy).

Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.praca-dealerbmw.pl w zakładce dotyczącej Konkursu dla Nauczycieli. Dodatkowo, zwycięzcy zostaną poinformowani o wynikach mailowo i/lub telefonicznie i/lub za pośrednictwem szkół, w których pracują.

Nadesłane zgłoszenia będą oceniane pod kątem:

 • Długości nagrania (maksymalnie 30 minut).
 • Ilości oraz sposobu wykorzystania materiałów od BMW.
 • Oceny materiałów własnych uczestnika konkursu (jakość i użyteczność do przyszłego wykorzystania).
 • Treści, wartości edukacyjnej.
 • Formy przeprowadzenia lekcji.
 • Wykorzystanego potencjału i możliwości infrastruktury szkolnej.

Wyniki konkursu zostaną podane nie później niż 31.12.2023 r.

Dla autorów dziesięciu najlepiej ocenionych zgłoszeń, wybranych przez komisję konkursową, przewidziane są nagrody w postaci uczestnictwa w kursie BMW Driving Experience. 

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres mailowy: j.kukulka@313c.com.pl Dodatkowo, aby ułatwić komunikację z uczestnikami konkursu, stworzona została grupa na platformie Facebook. Każda osoba, zgłaszająca prośbę o dołączenie zostanie wcześniej zweryfikowana, dlatego od momentu wysłania prośby do momentu dołączenia może upłynąć pewien czas.

Wyślij zgłoszenie konkursowe.

Przeprowadź swoją lekcję korzystając z materiałów BMW Group Polska i zgłoś swój udział w konkursie. Już dziś zawalcz o nagrodę główną!

WYNIKI PIERWSZEJ EDYCJI KONKURSU.

Zwycięzca
Pan Krzysztof Podosek z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „CK Technik” w Kielcach
„Geometria kół i jej wpływ na prowadzenie pojazdu na przykładzie zawieszenia F56 w BMW serii 2 Grand.”

Decyzją Komisji Konkursowej nagrodę główną otrzymali także następujący Nauczyciele:

Pan Karol Mróz z Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie,
„Nowoczesny infotaiment oraz komfortowy dostęp do pojazdu.”
Pan Mirosław Mital z Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu,
„Budowa, zasada działania czujników stosowanych w pojazdach samochodowych.”
Pan Dariusz Jopek z Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej,
„Elektromechaniczny układ kierowniczy ze wspomaganiem.”

Gratulujemy dotychczasowym laureatom.
Państwa zachęcamy do udziału w nowej edycji konkursu.