Konkursu dla nauczycieli na najlepszą lekcję z wykorzystaniem materiałów szkoleniowych od BMW.

Informacja o konkursie.

Zapraszamy Nauczycieli Szkół Technicznych do przeprowadzenia ciekawej i angażującej lekcji z wykorzystaniem materiałów szkoleniowych od BMW Group Polska. Najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową lekcje zostaną nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami! Najciekawsze lekcje zostaną udostępnione do wykorzystania w innych szkołach technicznych.

Konkurs dla Nauczycieli Szkół technicznych ma na celu promowanie dobrych praktyk w zakresie edukacji zawodowej. Zachęcamy Nauczycieli do korzystania z zasobów edukacyjnych od BMW Group Polska, a tym samym aktualizujemy i poszerzamy wiedzę uczniów szkół technicznych.

ZADANIE KONKURSOWE.

Przeprowadzenie i nagranie ciekawej i angażującej lekcji z wykorzystaniem materiałów szkoleniowych od BMW Group Polska.

UCZESTNICY KONKURSU.

Osoby pełnoletnie – nauczyciele i edukatorzy ze szkół ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych, którzy posiadają dostęp do materiałów zamieszczonych w systemie szkoleniowym TMSi od BMW Group Polska.

HARMONOGRAM KONKURSU.

16 września do 31 października 2022

Realizacja konkursowych lekcji przez Nauczycieli i przesyłanie zgłoszeń.

Listopad 2022  

Obrady Komisji Konkursowej, wybór zwycięzców i przyznanie nagród.

Grudzień 2022

Publikacja najlepszych lekcji na stronie www do wykorzystania przez Nauczycieli w ramach edukacji w swoich szkołach.

Nagroda główna.

Nagrodą główną jest udział w szkoleniu BMW Driving Experience.
Dziesięć osób, których zgłoszenia zostaną najlepiej ocenione przez komisję konkursową otrzymają nagrodę główną.

Wyślij zgłoszenie

CO TRZEBA ZROBIĆ ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

 • Wybierz temat, a następnie dobierz materiały potrzebne do przeprowadzenia lekcji dostępne na platformie e-learningowej BMW (TMSi).
 • Przygotuj, przeprowadź i nagraj swoją lekcję z wykorzystaniem materiałów od BMW Group Polska.
 • Wyślij swoje zgłoszenie wypełniając formularz dostępny poniżej na tej stronie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ.

Pytania i odpowiedzi – Konkurs dla nauczycieli:

Jeśli nie posiadasz konta w systemie e-learningowym BMW TMSi (Talent Management System International) jako Nauczyciel, Szkoła, w której jesteś zatrudniony może wnioskować o przyznanie takiego konta dla Szkoły. Po otrzymaniu szkolnego konta, wszyscy Nauczyciele zatrudnieni w tej szkole mogą korzystać z zasobów systemu wymiennie. Wniosek o przyznanie dostępu dla Szkoły należy złożyć poprzez Formularz Rejestracyjny.

Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich – nauczycieli i edukatorów – ze szkół ponadpodstawowych (szkoły branżowe i technika) oraz uczelni wyższych, którzy posiadają dostęp do materiałów zamieszczonych w systemie szkoleniowym TMSi od BMW Group Polska.

Aby wziąć udział w konkursie, należy:

 • zapoznać się z regulaminem wraz z załącznikami znajdującymi się pod tym adresem.
 • Następnie, bazując na materiałach zamieszczonych w systemie szkoleniowym TMSi od BMW Group Polska oraz na materiałach własnych, zaplanować, zrealizować i nagrać lekcję dla wybranej grupy docelowej (klasy, profilu kształcenia), która będzie nie dłuższa niż 30 minut.
 • nagraną lekcję wraz z konspektem oraz wykorzystanymi materiałami zamieścić w formularzu zgłoszeniowym dostępnym powyżej.
 • przed przesłaniem formularza udzielić odpowiednich zgód.

Zgłoszenia konkursowe, które nie będą zawierały wymaganych elementów, nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31.10.2022 r. (do godz. 23:59:59).

Nagraną lekcję należy zamieścić na prywatnym kanale uczestnika konkursu w serwisie YouTube, a następnie skopiować link prowadzący do nagrania i umieścić w formularzu, w wyznaczonym do tego miejscu.

Film nie może zawierać wizerunku innych osób niż uczestnika konkursu. W przypadku wykorzystania wizerunku innych osób (w tym uczniów) należy uzyskać pisemną zgodę od osób biorących udział w nagraniu oraz, w przypadku osób poniżej 18 roku życia, zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

Plan lekcji powinien składać się z następujących elementów:

 • Przedmiot, w ramach którego była realizowana lekcja.
 • Temat lekcji.
 • Informację o wykorzystanych materiałach.
 • Cel ogólny i cele szczegółowe przeprowadzonej lekcji.
 • Przebieg lekcji, podział na poszczególne części.

Do formularza zgłoszeniowego można dołączyć pliki o formatach: doc, docx, pdf, jpg, ppt, odt.

W formularzu, oprócz linku i materiałów, należy zamieścić takie informacje jak: imię i nazwisko uczestnika konkursu, pełną nazwę szkoły (miejsce pracy uczestnika), grupę docelową (klasa, profil klasy) oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres mailowy).

Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.praca-dealerbmw.pl w zakładce dotyczącej Konkursu dla Nauczycieli. Dodatkowo, zwycięzcy zostaną poinformowani o wynikach mailowo i/lub telefonicznie i/lub za pośrednictwem szkół, w których pracują.

Nadesłane zgłoszenia będą oceniane pod kątem:

 • Długości nagrania (maksymalnie 30 minut).
 • Ilości oraz sposobu wykorzystania materiałów od BMW w ramach platformy e-learningowej TSMi.
 • Oceny materiałów własnych uczestnika konkursu (jakość i użyteczność do przyszłego wykorzystania).
 • Treści, wartości edukacyjnej.
 • Formy przeprowadzenia lekcji.
 • Wykorzystanego potencjału i możliwości infrastruktury szkolnej.

Wyniki konkursu zostaną podane nie później niż 30.11.2022 r.

Dla autorów dziesięciu najlepiej ocenionych zgłoszeń, wybranych przez komisję konkursową, przewidziane są nagrody w postaci uczestnictwa w kursie BMW Driving Experience. 

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres mailowy: j.ciesielska@313c.com.pl Dodatkowo, aby ułatwić komunikację z uczestnikami konkursu, stworzona została grupa na platformie Facebook. Każda osoba, zgłaszająca prośbę o dołączenie zostanie wcześniej zweryfikowana, dlatego od momentu wysłania prośby do momentu dołączenia może upłynąć pewien czas.

W dniu 26.09.2022 r. o godz. 10:30 odbędzie się również spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie. Zapisy na spotkanie poprzez formularz: Zarejestruj się!

Wyślij zgłoszenie konkursowe.

Przeprowadź swoją lekcję korzystając z materiałów BMW Group Polska i zgłoś swój udział w konkursie. Już dziś zawalcz o nagrodę główną!