Konkurs na najlepiej przeprowadzoną lekcję dzięki materiałom z e-learningu BMW!

Prowadzenie biznesu to nie tylko produkcja towarów i świadczenie usług w celu osiągnięcia zysku finansowego. Oprócz tego ważną rolę odgrywa również działalność, która jest czasem niedoceniana, tzn. aktywność w zakresie edukacji społeczności lokalnych. Dzięki temu odbiorcy mogą w większym stopniu zaangażować się w działania prowadzone przez firmę, a samo przedsiębiorstwo zwiększa szanse na pozyskanie wykwalifikowanych i dobrze zmotywowanych pracowników w przyszłości. Przykładem takiej inicjatywy jest konkurs na najlepiej przeprowadzoną lekcję dzięki materiałom z e-learningu BMW. Konkurs jest skierowany do nauczycieli i edukatorów – ze szkół ponadpodstawowych (szkoły branżowe i technika) oraz uczelni wyższych, którzy posiadają dostęp do materiałów zamieszczonych w systemie szkoleniowym TMSi od BMW Group Polska.  

System szkoleniowy TMSi, czyli nowoczesna plaftorma e-learningowa.

Na samym początku warto poznać podstawowe informacje na temat samej platformy e-learningowej BMW. Kluczową rolę odgrywa tu system szkoleniowy TMSi, czyli system zarządzania szkoleniami w ramach BMW Group. Jest on przede wszystkim przeznaczony dla pracowników, jednakże dzięki inicjatywom edukacyjnym realizowanym w ramach programu BMW dla Szkół, mają do niego dostęp także nauczyciele i szkoły. Dla edukacji to bardzo przydany zbiór praktycznych lekcji online przeznaczonych dla techników, szkół zawodowych oraz uczelni wyższych technicznych. Więcej o samym systemie można przeczytać w artykule: BMW wspiera edukację – korzyści z dostępu do systemu szkoleniowego BMW dla nauczycieli. 

W porównaniu do tradycyjnych narzędzi naukowych, platforma TMSi opiera się na praktycznych filmach instruktażowych, schematach i prezentacjach. Dzięki temu kursanci mogą dowiedzieć się, jakie wyzwania czekają na nich w ramach codziennej pracy zawodowej w branży motoryzacyjnej. Jest to bardzo istotne, ponieważ na współczesnym rynku pracy ceni się przede wszystkim umiejętności miękkie – tego wymaga np. kariera w BMW, ale także praca w innych przedsiębiorstwach (zarówno lokalnych warsztatach, jak i globalnych koncernach). 

Platforma TMSi BMW i konkurs na najlepiej przeprowadzone zajęcia.

Nauczyciele, którzy uzyskali dostęp do internetowego systemu szkoleniowego TMSi od BMW Group Polska, mają możliwość wzięcia udziału w konkursie na najlepiej przeprowadzone zajęcia z użyciem materiałów, jakie zapewnia im nowoczesna plaftorma e-learnigowa. Jakie działania należy wykonać, by móc dołączyć do konkursu? Nie jest to szczególnie trudne zadanie. Aby osiągnąć ten cel, należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej. W formularzu tym należy zamieścić następujące informacje: 

  • podstawowe dane osobowe nauczyciela, 
  • nazwa szkoły, w której odbyły się zajęcia, 
  • materiały szkoleniowe wykorzystane podczas zajęć praktycznych, 
  • materiał wideo z nagraniem przeprowadzonej lekcji. Zgodnie z regulaminem BMW zajęcia te nie powinny trwać dłużej niż trzydzieści minut. W formularzu należy zamieścić link do transmisji na platformie YouTube. 

Jeszcze przed przystąpieniem do konkursu warto zapoznać się z  regulaminem  zamieszczonym na stronie internetowej organizatora konkursu. Znajdują się w nim bardziej szczegółowe informacje dotyczące sposobów organizacji przedsięwzięcia oraz zasad uczestnictwa w konkursie. Kompletnie wypełniony formularz należy wysłać nie później niż w dniu 31 października 2022 roku. W listopadzie zostaną wytypowani zwycięzcy, którzy otrzymają nagrody, w grudniu zaś na stronie internetowej BMW zostaną opublikowane najwyżej ocenione materiały wideo z przeprowadzonych lekcji. 

Autorzy najlepszych lekcji otrzymają nagrodę główną, jaką jest profesjonalne szkolenie BMW Driving Experience.  

Prace nadesłane przez uczestników konkursu BMW zostaną ocenione między innymi pod kątem wartości merytorycznej oraz umiejętnego wykorzystania materiałów, które dostarcza  platforma TMSi. Ważnymi aspektami są: 

  • długość nagrania (maksymalnie 30 minut), 
  • ilość oraz sposób wykorzystania materiałów od BMW w ramach platformy e-learningowej TSMi, 
  • ocena materiałów własnych uczestnika konkursu (jakość i użyteczność do przyszłego wykorzystania), 
  • treść, wartość edukacyjna, 
  • forma przeprowadzenia lekcji, 
  • wykorzystanego potencjału i możliwości infrastruktury szkolnej. 

Dobrze przygotowane przez zwycięzców materiały mogą zostać wykorzystane w przyszłości.