Technik pojazdów samochodowych – dlaczego warto nim zostać?

Do zadań osoby mającej wykształcenie technika pojazdów samochodowych najczęściej należy przeprowadzanie diagnostyki i naprawy oraz sporządzanie dokumentacji związanej z pojazdem pozostawionym w warsztacie. To wymagająca i odpowiedzialna praca, która często wiąże się z ekspozycją na chemikalia i płyny eksploatacyjne. Mimo to może przynieść dużo satysfakcji oraz zapewnić atrakcyjne zarobki. Dowiedz się więcej o tym zawodzie!

Kim jest technik pojazdów samochodowych?

Technik pojazdów samochodowych to osoba, która zajmuje się naprawą, konserwacją oraz diagnozowaniem usterek w pojazdach samochodowych. Technik pojazdów samochodowych ma szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu mechaniki, elektroniki, hydrauliki, pneumatyki, a także stosowanych w pojazdach materiałów i narzędzi. W ramach swojej pracy technik pojazdów samochodowych wykorzystuje różnorodne narzędzia i urządzenia diagnostyczne oraz stosuje procedury i standardy naprawcze ustalone przez producentów samochodów.

Kiedy warto wybrać pracę jako technik samochodowy?

W pracy technika samochodowego przydadzą się pewne cechy osobowości i kompetencje oraz predyspozycje zawodowe. Będą to przede wszystkim:

 • pasja do motoryzacji,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • zdolności manualne,
 • zmysł praktyczny,
 • precyzja i dokładność,
 • umiejętność logicznego myślenia i wyciągania wniosków na podstawie zdarzeń przyczynowo-skutkowych,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • poprawność językowa w komunikacji (praca z klientem).

Na czym polega praca technika samochodowego?

Najczęściej osoby zatrudnione na stanowisku technika samochodowego zajmują się naprawą pojazdów mechanicznych. Do zakresu ich obowiązków należy wówczas:

 • ocena stanu technicznego pojazdów,
 • diagnostyka usterek,
 • przeprowadzanie prac konserwacyjnych i regeneracyjnych,
 • organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 • wymiana zużytych podzespołów,
 • nadzorowanie i kontrolowanie jakości wykonanych napraw,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z naprawą pojazdów.

Praca technika pojazdów samochodowych może mieć również nieco inny charakter. Dość często osoby z wykształceniem technika samochodowego zajmują się np. sprzedażą pojazdów samochodowych w salonach dealerskich lub zatrudniani są jako specjaliści ds. sprzedaży artykułów motoryzacyjnych części zamiennych w Autoryzowanych Stacjach Obsługi (ASO).

Pracują również w stacjach kontroli pojazdów, zakładach produkcyjnych związanych z motoryzacją, przedsiębiorstwach transportu samochodowego czy w instytucjach zajmujących się  ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Zawód ten stwarza dość dużo możliwości pracy związanej z motoryzacją, dlatego technicy samochodowi raczej nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia.

Jak zdobyć tytuł technika pojazdów samochodowych?

W celu zdobycia kwalifikacji z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych można wybrać kilka ścieżek kształcenia, np.: 

 • ukończyć szkołę branżową w specjalizacji mechanika samochodowego,
 • ukończyć liceum ogólnokształcące, a następnie uczelnię wyższą techniczną,
 • zdać kwalifikacyjny egzamin czeladniczy w Cechu Rzemiosł,
 • ukończyć odpowiednie technikum.

Tytuł technika zdobywa się oczywiście po zakończeniu nauki w technikum i  zdaniu egzaminów zawodowych.  Absolwenci kierunku technik pojazdów samochodowych stają się najczęściej specjalistami w zakresie obsługi, diagnozowania oraz naprawy pojazdów samochodowych albo organizacji i prowadzenia procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Warto zaznaczyć, że najczęściej na stanowisku technika samochodowego zatrudnieni są absolwenci szkół średnich, jednak wyższe wykształcenie otwiera nowe możliwości i pozwala na zajmowanie atrakcyjnych płacowo stanowisk. Niezależnie jednak od formalnego wykształcenia praca w zawodzie technika samochodowego zawsze wymaga ciągłego doszkalania. Konieczność ustawicznego kształcenia ma związek ze zmiennością norm, a także z rozwojem nowych technologii.

Zawód technika pojazdów samochodowych – jak zdobyć doświadczenie?

Osoby będące u progu swojej ścieżki kariery w branży motoryzacyjnej mogą zdobywać doświadczenie podczas staży oferowanych u różnych pracodawców. Wśród nich znajduje się Sieć Dealerska BMW, która zapewnia uczestnikom programu stażowego możliwość poznania specyfiki pracy w międzynarodowej organizacji.

Jakie inne korzyści daje zapisanie się na staż organizowany przez Sieć Dealerską BMW? Jego uczestnicy mogą uczyć się od wykształconych fachowców z zakresu naprawy pojazdów, diagnostyki samochodowej czy doradztwa sprzedażowego. Sieć oferuje również dostęp do profesjonalnych szkoleń, pozwalających poszerzać kompetencje zawodowe zgodnie z wymaganiami współczesnego rynku pracy. Staże w Sieci Dealerskiej BMW są płatne i trwają od 3 do 6 miesięcy. Dowiedz się więcej o programie stażowym organizacji!

Czy praca technika samochodowego jest związana z występowaniem czynników szkodliwych?

Niewątpliwie tak. Technik pojazdów samochodowych, którego zadaniem jest naprawa pojazdów mechanicznych, często jest narażony na kontakt z niebezpiecznymi substancjami, które mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie. W celu minimalizacji ryzyka związanego z wykonywaniem tego zawodu konieczne jest stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej, specjalnych masek oraz okularów. Jest to szczególnie ważne podczas wykonywania bardziej zaawansowanych prac, takich jak spawanie, które może powodować nie tylko poparzenia, ale także poważne uszkodzenia wzroku.

Wybierając zawód technika samochodowego, warto wziąć pod uwagę własne predyspozycje zdrowotne. W tym fachu poza umiejętnościami zawodowymi bardzo ważna jest także nienaganna kondycja fizyczna, brak skłonności do alergii, wysoka sprawność ruchowa oraz dobry słuch i wzrok.

Ponadto, podejmując w przyszłości zatrudnienie na tym stanowisku, należy uwzględniać warunki, jakie w zakresie bezpieczeństwa zapewnia potencjalny pracodawca. Sieć Dealerska BMW gwarantuje najwyższe standardy jakości pracy i przywiązuje szczególną uwagę do respektowania procedur BHP. Dzięki nowoczesnym technologiom organizacja nie tylko wspiera efektywność swoich pracowników, ale także stwarza bezpieczne warunki do wykonywania przez nich obowiązków.