Praca kierownik serwisu samochodowego.

Praca w renomowanej, międzynarodowej firmie, od lat utrzymującej się w czołówce branży motoryzacyjnej to doskonała szansa na sprawdzenie własnych możliwości, poszerzenie horyzontów i zrealizowanie postawionych sobie celów. Zaangażowanie i szerokie pole do popisu, odpowiedzialność za zespół specjalistów oraz dbanie o nieustanny rozwój i dobre imię marki to tylko niektóre zadania, jakie stoją przed osobą na stanowisku kierownika serwisu samochodowego w Autoryzowanych Serwisach BMW. Jeżeli szukasz najlepszych ofert pracy, interesuje Cię zatrudnienie na pełen etat, posiadasz doświadczenie zarówno techniczne, w obsłudze Klientów, jak i zarządzaniu pracownikami, zgłoś swoją kandydaturę i rozpocznij pracę dla lidera branży motoryzacyjnej.

Dziękujemy za zainteresowanie pracą w grupie BMW. W chwili obecnej nie posiadamy ofert.

Zobacz wszystkie oferty

Powiadomienia o ofertach

Na czym polega praca kierownika serwisu samochodowego?

Kierownik serwisu samochodowego to osoba, która odpowiada za koordynowanie i nadzorowanie pracy całego serwisu. Opracowuje też wewnętrzne zasady i normy, które mają na celu zmaksymalizowanie wyników i zwiększenie zysków firmy. Osoba na takim stanowisku jednocześnie dba o dobre relacje pomiędzy pracownikami w miejscu pracy oraz kontakty z Klientami.

Kierownik serwisu samochodowego organizuje również szkolenia dla swoich podwładnych i wdraża rozwiązania mające na celu usprawnienie funkcjonowania placówki. Poprzez wnikliwą analizę i prowadzone działania marketingowe buduje dobre imię marki i wpływa na jej nieustanny rozwój.

 

Jakie są wymagania na stanowisko kierownika serwisu samochodów?

Praca jako kierownik serwisu w BMW stawia przed przełożonym szereg wyzwań. Dlatego, aby otrzymać zatrudnienie na tym stanowisku, należy spełnić określone wymagania. Mogą one różnić się nieznacznie w zależności od oferty pracy w Twoim mieście. Najczęściej jednak od kandydata na to stanowisko oczekuje się:

  • ukończonych studiów inżynierskich lub ekonomicznych,
  • doświadczenia w zakresie obsługi posprzedażowej i usług świadczonych w tym zakresie,
  • znajomości specyfiki pracy w salonach samochodowych, kwestiach handlowych i ekonomicznych,
  • umiejętności podejmowania skutecznych działań w zakresie marketingu posprzedażowego,
  • znajomości marki BMW/MINI,
  • znajomości branży samochodowej, aktualnych trendów i konkurencji.

Ponadto kierownik serwisu samochodowego BMW powinien wykazywać się zdolnościami przywódczymi i wysoką kulturą osobistą. Istotne są tu kompetencje komunikacyjne, kontrola działań wykonywanych przez pracowników i umiejętność pracy pod presją czasu oraz w sytuacjach stresowych.

Kompetencje komunikacyjne kierownika istotne są również na etapie kooperacji z innymi oddziałami firmy. Osoba zajmująca to stanowisko w Autoryzowanym Serwisie BMW na co dzień współpracuje z kierownikami działu sprzedaży aut, sprzedaży części i akcesoriów, administracji. Ponadto jest odpowiedzialna za budowanie relacji z zewnętrznymi dostawcami usług i partnerami biznesowymi.

Wśród kandydatów na kierownika serwisu samochodowego mile widziana jest również znajomość języków obcych i doświadczenie w pracy w BMW. Warto pamiętać jednak, że wymagania względem kandydatów mogą się różnić w zależności od regionu i miasta. Najnowsze oferty pracy w Twojej okolicy znajdziesz powyżej, a także na stronie internetowej Autoryzowanego Serwisu BMW znajdującego się w Twojej okolicy.

 

Praca kierownika serwisu samochodowego – zakres obowiązków w serwisach BMW.

Kierownik serwisu samochodowego w Autoryzowanych Serwisach BMW ma obowiązek dbania o maksymalne wykorzystanie potencjału placówki, za którą odpowiada. To kwestie związane z dochodem i rozwojem jednostki, dbałość o najwyższą jakość napraw zgodnie z polityką marki, a także zagwarantowanie zadowolenia Klientów ze świadczonych usług. Jednocześnie w gestii kierownika serwisu samochodowego leży wyznaczanie zakresu rabatów i reklamacji.

W gestii kierownika serwisu samochodowego jest dopilnowanie, aby podległa mu jednostka funkcjonowała w sposób prężny. Planuje on codzienny rozkład zadań swoich pracowników i zapewnia dostępność niezbędnych środków potrzebnych przy wykonywaniu prac serwisowych.

Kierownik serwisu samochodowego BMW uzgadniania też z przełożonymi roczne cele swojego oddziału. Aby je zrealizować, może wprowadzać trwałe zmiany w organizacji i procesach związanych z działalnością jednostki. Może to dotyczyć również zmian personalnych czy wynagrodzeń. Osoba pracująca na stanowisku kierowniczym odpowiada ponadto za rozwój i doskonalenie umiejętności pracowników i stażystów. Wdraża odpowiednie szkolenia lub organizuje kursy podnoszące kwalifikacje kadry.

W ramach wykonywanych obowiązków kierownik serwisu samochodowego BMW zajmuje się również pozyskiwaniem Klientów, a także kreowaniem renomy serwisu. Reprezentuje markę i dba o jej uznanie wśród Klientów. To działania, które mają na celu utrzymanie wizerunku BMW jako marki premium.

Jednocześnie osoba pełniąca obowiązki kierownika serwisu samochodowego BMW zobowiązana jest do przestrzegania wewnętrznych standardów i procesów ustalonych odgórnie. To zarówno kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, jak i wytyczne obowiązujące w placówkach marki BMW.

 

 

FAQ.

Kierownik serwisu samochodowego to osoba odpowiedzialna za sprawne funkcjonowanie całego dział oraz osiąganie jak najlepszych wyników jednostki. To zarówno nadzór nad realizowanymi zleceniami, jak i organizacja szkoleń, sporządzanie sprawozdań czy prowadzenie działań marketingowych.

Kandydat na stanowisko kierownika serwisu samochodowego w Autoryzowanym Serwisie Samochodowym BMW powinien posiadać ukończone studia inżynierskie lub ekonomiczne. Ponadto niezbędne jest doświadczenie zawodowe w branży samochodowej.