Jak zostać diagnostą samochodowym? Wymagane uprawnienia.

Diagnosta samochodowy to specjalista dbający o sprawność techniczną pojazdów. Dzięki nabytym kompetencjom może przeprowadzać testy i badania dotyczące stanu technicznego samochodu oraz wydawać opinię w zakresie jego dopuszczenia do udziału w ruchu drogowym. 

Osoby wykształcone w tym zawodzie często podejmują pracę w stacjach kontroli pojazdów, jednak to nie jedyne miejsce, w którym diagności mogą rozwijać swoją karierę. Ciekawą alternatywą jest praca w roli technika diagnosty w autoryzowanym serwisie marki samochodowej. Taką możliwość oferuje właśnie BMW, proponując specjalistom pracę u leadera branży motoryzacyjnej.

Jak zostać diagnostą samochodowym? Czy niezbędne jest określone wykształcenie i praktyka? Dowiedz się, w jaki sposób zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej oraz jak te kompetencje możesz wykorzystać na stanowisku technika diagnosty w Autoryzowanym Serwisie BMW.

Kim jest diagnosta samochodowy?

Diagnosta samochodowy to osoba, która posiada kwalifikacje obejmujące wiedzę i umiejętności w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu. Kompetencje w tej specjalizacji wymagają urzędowego potwierdzenia odpowiednimi uprawnieniami. W celu zdobycia uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów trzeba spełnić kilka istotnych warunków obejmujących:

 • wykształcenie,
 • praktykę w stacji kontroli pojazdów lub warsztacie,
 • spełnienie obowiązku odbycia szkolenia (jeśli jest niezbędne),
 • zdanie egzaminu państwowego na diagnostę.

Jak zostać diagnostą samochodowym?

Osoba planująca podjąć w przyszłości pracę jako diagnosta samochodowy, powinna ukończyć szkołę zawodową lub technikum, najlepiej o profilu mechanicznym ze specjalnością diagnostyka samochodowa. Chociaż na stanowisku diagnosty wystarczające jest średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe, mile widziany przez potencjalnych pracodawców będzie również dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności samochodowej.

W zawodzie diagnosty samochodowego, poza wykształceniem, niezwykle istotną rolę odgrywa również doświadczenie. Dlatego, żeby móc podjąć pracę w tym zawodzie, konieczne jest odbycie obowiązkowej praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w warsztacie samochodowym. Warto zaznaczyć, że im wyższe kwalifikacje wykazuje kandydat, tym krótszy jest okres wymaganej praktyki:

 • Osoby mające wykształcenie wyższe w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej muszą udokumentować 6 miesięcy praktyki na stanowisku kontroli pojazdów lub w zakładzie naprawy pojazdów. W przypadku gdy praktyka została odbyta w ramach studiów na uczelni na podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów, kandydaci są zwolnieni z tego wymogu.
 • Kandydaci z wykształceniem średnim technicznym lub branżowym o specjalizacji samochodowej muszą przedstawić udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub warsztacie samochodowym,
 • Osoby z wyższym wykształceniem w obszarze nauk technicznych, lecz w specjalności innej niż samochodowa, dokumentują rok praktyki na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.
 • Kandydaci z wykształceniem średnim technicznym lub branżowym o specjalizacji innej niż samochodowa muszą mieć udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie naprawy pojazdów.

Warto podkreślić, że kandydaci na diagnostów mogą uzupełnić swoją wiedzę, korzystając nie tylko z praktyk, ale także z innych form kształcenia, choćby takich, jakie proponuje nowoczesne Centrum Szkoleniowe BMW Group Polska w Jawczycach pod Warszawą. Celem Centrum jest nie tylko wsparcie rozwoju sieci dealerskiej, ale także edukacja młodzieży zainteresowanej pracą w sektorze motoryzacyjnym.

Uprawnienia diagnosty samochodowego – gdzie i jak je zdobyć?

Poza odpowiednim wykształceniem i praktyką kandydaci muszą odbyć specjalny kurs na diagnostę samochodowego i zdać egzamin kwalifikacyjny. Do egzaminu można podejść dopiero po odbyciu udokumentowanego, odpowiedniego okresu praktyki oraz ukończeniu wspomnianego szkolenia specjalistycznego. Konieczne jest również uiszczenie opłaty za egzamin.

Należy zaznaczyć, że z obowiązku odbycia kursu zwolnieni są absolwenci studiów wyższych technicznych o specjalności związanej z diagnostyką samochodową. Żaden poziom wykształcenia nie zwalnia jednak ze zdania państwowego egzaminu na diagnostę samochodowego.

Na czym polega praca na stanowisku technika diagnosty BMW?

Technik diagnosta zatrudniony w Sieci Dealerskiej BMW dba o to, by samochody marki jak najdłużej przynosiły satysfakcję swoim właścicielom. Z tego względu powinien na bieżąco poszerzać swoją wiedzę w zakresie innowacyjnych technologii motoryzacyjnych, wdrażanych przez BMW. To też okazja, by nieustannie rozwijać kompetencje w dziedzinie diagnostyki samochodowej i dostosowywać je do wymagań współczesnego rynku.

Specjalista odpowiedzialny za diagnostykę samochodową w Autoryzowanym Serwisie BMW realizuje m.in. następujące prace:

 • sprawdzanie stanu technicznego pojazdów marki BMW, w tym sprawdzenie oraz ocena prawidłowości działania nadwozia, zawieszenia, układu napędowego, elektryki, hamulców,
 • diagnozowanie i lokalizowanie ewentualnych usterek i niesprawności w częściach lub systemach pojazdu,
 • korzystanie z zaawansowanych urządzeń i narzędzi, które umożliwiają dokładną analizę stanu pojazdu,
 • podejmowanie decyzji o dopuszczeniu pojazdu do ruchu,
 • raportowanie usterek i niesprawności wykrytych podczas kontroli pojazdu.

Posiadanie uprawnień diagnosty samochodowego przez kandydata na stanowisko technika diagnosty w Autoryzowanym Serwisie BMW jest niezwykle cenione. Warto jednak zaznaczyć, że nie tylko osoby dysponujące takimi uprawnieniami mogą zostać zatrudnione na tym stanowisku. Oferta pracy jest również kierowana do kandydatów mających kwalifikacje w zawodzie mechanika i mechatronika samochodowego.