Dlaczego proces rekrutacyjny w BMW jest wyjątkowy?

Każdy ma nadzieję, że proces rekrutacyjny w firmie, do której aplikuje jest dostosowany do potrzeb kandydatów. W praktyce jednak okazuje się, że niczym nie różni się od innych lub też pozostaje tajny dla kandydatów na poszczególnych etapach. Na szczęście w BMW jest inaczej. Aplikujący o pracę w salonie samochodowym od początku wiedzą, co ich czeka oraz jak długo będzie trwał wybór najlepszego kandydata. Cały proces jest stosunkowo szybki, łatwy i przyjemny.

Kariera w BMW — z jakich etapów składa się proces rekrutacyjny?

Kariera w BMW rozpoczyna się zawsze od procesu rekrutacyjnego, który składa się z powtarzalnych etapów. Są one znane kandydatom, których interesuje praca w motoryzacji, zanim jeszcze zdecydują się na przesłanie CV. Można wyróżnić cztery podstawowe części kwalifikacji:

  • Złożenie aplikacji,
  • Selekcja aplikacji,
  • Zaproszenie do kolejnego etapu,
  • Rozpoczęcie pracy w salonie BMW.

Na każdym z powyższych etapów kandydat otrzymuje informację dotyczącą efektów aplikacji. Jeśli tym razem nie dostanie się na wymarzone stanowisko, może poprosić rekrutera o feedback. Dzięki temu będzie widział, co warto poprawić przed kolejną próbą.

Etap pierwszy – praca w BMW zaczyna się od aplikacji.

Praca w motoryzacji, tak samo jak i w każdej innej branży, wymaga przekazania podstawowych danych i zgłoszenia zainteresowania danym stanowiskiem. Kandydaci proszeni są także o przesłanie CV, jednak nie jest ono zawsze obowiązkowe. W przypadku kandydatów, którzy nie posiadają doświadczenia, dużo ważniejsze będzie ich zaangażowanie oraz chęć pracy niż pozycje w tym dokumencie. Na tym etapie uczestnicy rekrutacji mogą także zostać poproszeni o wzięcie udziału w grze rekrutacyjnej. Będzie ona polegała na podjęciu decyzji w sytuacjach, z którymi na co dzień wiąże się praca w salonie samochodowym BMW. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu, z jednej strony kandydat ma szansę lepiej poznać specyfikę pracy w salonie BMW a z drugiej zaszyte w grze algorytmy dokonują oceny dopasowania Kandydatów do stanowiska i organizacji.

Etap drugi – selekcja aplikacji.

Podczas każdego procesu rekruterzy mają konkretne wymagania oraz oczekiwania względem kandydatów. Są one bezpośrednio uwarunkowane konkretnym stanowiskiem. Na tym etapie oceniane i analizowane są CV oraz dokumenty aplikacyjne. Jeśli w ramach aplikacji kandydat otrzymał zaproszenie do rozwiązania gry rekrutacyjnej, rekruterzy mogą podejmować decyzje selekcyjne na podstawie obiektywnych danych, które pozwalają zweryfikować część kluczowych kompetencji dla danego stanowiska. Następnie wybiera się osoby najlepiej pasujące na dane miejsce pracy.

Etap trzeci – zaproszenie do kolejnej części procesu.

Po wyborze najlepszych kandydatów nadchodzi pora na powiadomienie ich o kolejnej części rekrutacji. Praca w salonie samochodowym BMW jest bardzo różnorodna (w zależności od stanowiska), dlatego zadania na tym etapie również są zróżnicowane. Można otrzymać zaproszenie na rozmowę telefoniczną, rozmowę online, osobiste spotkanie lub prośbę o rozwiązanie zadania. Możliwa jest także kombinacja kilku wspomnianych działań. Jest to już ostatni etap rekrutacji, dlatego od tego, jak zaprezentuje się kandydat, będzie zależało jego zatrudnienie.

Etap czwarty – rozpoczęcie pracy w salonie BMW.

Ostatni etap rekrutacji to podpisanie umowy z wybranym kandydatem lub kandydatami. Właśnie wtedy zaczyna się praca w motoryzacji, która każdego dnia łączy w sobie liczne wyzwania oraz radość z bycia w teamie jednego z liderów branży. Pierwsze kroki nowy pracownik zawsze stawia pod nadzorem doświadczonej osoby — niezależnie od stanowiska, na jakim się znajduje. Zarówno wprowadzenie, jak i dalsza praca odbywa się w miłej atmosferze. Kariera w BMW pozwala nie tylko się rozwijać, ale także daje radość i satysfakcję. 

Praca BMW — najważniejsze zalety procesu rekrutacyjnego.

Nie bez powodu proces rekrutacyjny w BMW jest nazywany wyjątkowym. Jasne wytyczne oraz klarowne informacje dotyczącego tego, co dzieje się na poszczególnych etapach to tylko ułamek jego zalet. Ponadto w trakcie aplikowania o pracę kandydat może liczyć na swego rodzaju opiekę ze strony rekrutera, który udzieli mu wyczerpujących odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania. Co więcej, w wybranych przypadkach nie jest koniecznie składanie CV, co znacznie ułatwia kandydatom proces aplikacji. Na wyjątkowość rekrutacji przede wszystkim wpływa natomiast fakt, że praca w salonie samochodowym BMW to sposób na ciągły rozwój, podnoszenie swoich kompetencji, stawianie sobie nowych wyzwań oraz kontakt z ludźmi, którzy każdego dnia chcą być lepsi — a to wszystko w miłej atmosferze.