header-banner
FORMULARZ APLIKACYJNY


Mechanik
BMW Dobrzański Kraków, Rzeszów

Avatar

zamknij x

Dodaj zdjęcie z dyskulub wybierz awatar

Załącz CV

Dane osobowe

Kwalifikacje

Doświadczenie

Linki

Preferencje

Pytania dodatkowe

Uwagi

Zgody

Informacja dla Kandydatów

Dla Kandydatów wyrażających Zgodę numer 1:

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w bieżącym procesie rekrutacyjnym spowoduje, że nie będzie możliwości wzięcia w nim udziału.

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści własnych danych, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacyjnym i spowoduje niezwłoczne usunięcie danych osobowych.

Przekazane dane osobowe mogą być udostępniane przez BMW Vertriebs GmbH Poland współpracującym podmiotom wyłącznie dla realizacji celów wskazanych w zgodzie, według wykazu opublikowanego na stronie internetowej: https://www.bmw.pl/pl/footer/metanavigation/data-privacy.html

Na powyższej stronie uzyskasz również dodatkowe informacje o ochronie danych osobowych i ich przetwarzaniu.

Dla Kandydatów wyrażających dodatkowo Zgodę numer 2 i 3:

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych nie stanowi przeszkody w udziale w bieżącym procesie rekrutacyjnym, lecz uniemożliwi branie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji aktualnych ofert rekrutacyjnych oraz przybliżających Klientów 313C jako miejsca pracy, nie stanowi przeszkody w udziale w bieżącym i przyszłych procesach rekrutacyjnych.

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści własnych danych, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przekazane dane osobowe mogą być udostępniane przez 313C Sp. z o.o. współpracującym podmiotom wyłącznie dla realizacji celów wskazanych w zgodzie, według wykazu opublikowanego na stronie internetowej: https://313c.com.pl/polityka-prywatnosci/

Na powyższej stronie uzyskasz również dodatkowe informacje o ochronie danych osobowych i ich przetwarzaniu.

Wygląda na to, że mamy już Twoją aplikację. Kliknij przycisk Aktualizuj jeśli chcesz ją zaktualizować. Wcześniejsze dane zostaną zarchiwizowane.