header-banner
Formularz Aplikacyjny

Mechatronik Diagnosta
BMW Dobrzański, Rzeszów.

Avatar

zamknij x

Dodaj zdjęcie z dyskulub wybierz awatar

Files

Dane osobowe

Kwalifikacje

Linki

Preferencje

Pytania dodatkowe

Uwagi

Zgody

Informacja dla Kandydatów

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w bieżącym procesie rekrutacyjnym spowoduje, że nie będzie możliwości wzięcia w nim udziału. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych nie stanowi przeszkody w udziale w bieżącym procesie rekrutacyjnym, lecz uniemożliwi branie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji dotyczących aktualnych ofert rekrutacyjnych oraz przybliżających marki BMW Group i Autoryzowaną Sieć Dealerską i Serwisową jako miejsce pracy, nie stanowi przeszkody w udziale w bieżącym i przyszłych procesach rekrutacyjnych.

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści własnych danych, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacyjnym i spowoduje niezwłoczne usunięcie danych osobowych.

Przekazane dane osobowe mogą być udostępniane przez BMW Vertriebs GmbH Poland współpracującym podmiotom wyłącznie dla realizacji celów wskazanych w zgodzie, według wykazu opublikowanego na stronie internetowej: https://www.bmw.pl/pl/footer/metanavigation/data-privacy.html

Na powyższej stronie uzyskasz również dodatkowe informacje o ochronie danych osobowych i ich przetwarzaniu.

x
FAQ

FAQ

1. Aplikowałem w zeszłym roku, co powinienem zrobić, aby wziąć udział w tegorocznej rekrutacji?
Wszyscy Kandydaci, którzy zaaplikowali w poprzedniej edycji Budimex Cup, mogą po raz kolejny wziąć udział w procesie rekrutacji. W takim przypadku należy jeszcze raz wypełnić formularz rekrutacyjny. Dla chętnych istnieje również możliwość ponownego przejścia przez grę, jednak nie jest to krok wymagany. Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się przejść grę raz jeszcze, wiążący będzie Twój nowy wynik (nawet jeśli okaże się niższy, niż wynik z zeszłego roku).
2. Czy mogę aplikować w tym samym czasie na Program Praktyk Letnich i Zawodowych i czy zwiększy to moje szanse na zdobycie praktyki?
Nie, możliwy jest wybór tylko jednego Programu Praktyk, dlatego wybierz tę opcję, którą preferujesz w większym stopniu. Jeśli pojawi się dopasowana do Ciebie możliwość odbycia Praktyk z innego Programu niż wskazałeś, skontaktujemy się z Tobą aby zweryfikować Twoje zainteresowanie.
3. Czy wybranie wielu lokalizacji i obszarów praktyk zwiększy moje szanse na dostanie się na praktyki?
Tak, im więcej lokalizacji i obszarów wybierzesz, tym większe szanse na zdobycie praktyk, ze względu na dużą ilość i różnorodność realizowanych przez nas kontraktów. Pamiętaj jednak, że nie wszędzie możemy zapewnić zakwaterowanie.
4. Czy jeśli wybiorę miejsce praktyk, które jest inne od mojego miejsca zamieszkania, to firma Budimex zapewni mi zakwaterowanie?
Istnieje taka możliwość, np. w przypadku kontraktów realizowanych w odległości od większych miast, jednak każdy przypadek analizujemy osobno.
5. Czy biorąc udział w Programie Praktyk Letnich mam możliwość uczestnictwa w pracy nad bieżącymi kontraktami?
Tak, zarówno w Programie Praktyk Letnich, jak i Zawodowych, będziesz pracować nad bieżącymi kontraktami i realnie wpłyniesz na dany projekt.
6. Czy termin Programu Praktyk Zawodowych jest w pełni dowolny i czy może on się zaliczać do obowiązkowych praktyk na mojej uczelni?
Tak, do Programu Praktyk Zawodowych możesz dołączyć w każdym miesiącu w ciągu całego roku i w zależności od wymagań uczelni, mogą one zaliczyć Twoje obowiązkowe praktyki.
7. Jaka jest wysokość wynagrodzenia praktykanta w Budimex?
Cenimy Waszą pracę, więc wszystkie praktyki w Budimex są płatne. Wysokość wynagrodzenia zależy od roku studiów, na którym obecnie jesteś.
8. W jaki sposób mogę się przygotować do kompetencyjnej gry online?
Gra nie wymaga formalnego przygotowania, jednak zachęcamy do pogłębienia wiedzy o naszej firmie i aktualnie realizowanych kontraktach, które znajdziesz na stronie internetowej i profilu facebookowym.
9. Czy jest możliwość pozostania na dłużej w Budimex po skończeniu Praktyk?
Tak, istnieje możliwość przedłużenia Twoich praktyk lub zatrudnienia po praktykach. Możliwość taka jest zależna od opinii Opiekuna, a także aktualnego zapotrzebowania w Budimeksie.
10. Czy potrzebuję skierowania z uczelni do odbycia praktyk w Budimex?
Nie potrzebujesz skierowania ze szkoły. Możesz indywidualnie zgłosić się na praktyki w Budimex i w tym przypadku również mogą one się liczyć, jako obowiązkowe praktyki na Twojej uczelni.
11. Jaki rodzaj umowy obowiązuje praktykantów Grupy Budimex?
Umowa, jaką podpisujemy z wszystkimi praktykantami w ramach Programu Praktyk Letnich i Zawodowych to umowa cywilno-prawna.
12. Na czym polega praktyka w biurze technicznym?
Praktyka w biurze technicznym obejmuje pracę w programach, tj.: Revit i Navisworks, koordynację i składanie modeli 3D inwestycji, robienie modeli 3D do przedmiarów, pracę w projektach i bieżących działaniach zespołu.
13. Czy jest możliwość załączenia listu motywacyjnego?
Tak, ale nie jest to niezbędne. Można wpisać treść listu w polu “uwagi” lub dołączyć do CV w taki sposób, aby tworzyły jeden dokument.

Wygląda na to, że mamy już Twoją aplikację. Kliknij przycisk Aktualizuj jeśli chcesz ją zaktualizować. Wcześniejsze dane zostaną zarchiwizowane.

Dane w formularzu zostały zapisane. Mamy już Twoje wyniki w grze kompetencyjnej z roku 2017, w związku z czym nie musisz jej przechodzić po raz kolejny. Jeśli chciałbyś zaktualizować swój wynik w odświeżonej wersji gry możesz to zrobić, pamiętaj jednak, że gdyby wynik ten był gorszy niż w poprzedniej edycji, mimo wszystko będziemy brać go pod uwagę. Jeśli rozpoczniesz grę, aby brać udział w procesie rekrutacyjnym będziesz musiał ją dokończyć. Czy chcesz zagrać w grę w wersji z 2018 roku?


W przypadku wątpliwości skontaktuj się z nami pod adresem bxcup_support@313c.com.pl