Formularz Referencyjny

Formularz referencyjny

 • Uczestnik

 • Kandydat

  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Programu Referencyjnego „Polceam BMW” oraz przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych.

  W każdej chwili przysługuje Ci prawo dostępu do treści własnych danych, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w Programie Referencyjnym „Polecam BMW” oraz procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych.

  Przekazane dane osobowe mogą być udostępniane przez BMW Vertriebs GmbH Poland współpracującym podmiotom wyłącznie dla realizacji celów wskazanych w zgodzie, według wykazu opublikowanego na stronie internetowej https://www.bmw.pl/pl/footer/metanavigation/data-privacy.html

  Na powyższej stronie uzyskasz również dodatkowe informacje o ochronie danych osobowych i ich przetwarzaniu.