Wszystkie wpisy, których autorem jest Justyna C

Konkurs na najlepiej przeprowadzoną lekcję dzięki materiałom z e-learningu BMW!

Prowadzenie biznesu to nie tylko produkcja towarów i świadczenie usług w celu osiągnięcia zysku finansowego. Oprócz tego ważną rolę odgrywa również działalność, która jest czasem niedoceniana, tzn. aktywność w zakresie edukacji społeczności lokalnych. Dzięki temu odbiorcy mogą w większym stopniu zaangażować się w działania prowadzone przez firmę, a samo przedsiębiorstwo zwiększa szanse na pozyskanie wykwalifikowanych i dobrze zmotywowanych pracowników w przyszłości. Przykładem takiej inicjatywy jest konkurs na najlepiej przeprowadzoną lekcję dzięki materiałom z e-learningu BMW. Konkurs jest skierowany do nauczycieli i edukatorów – ze szkół ponadpodstawowych (szkoły branżowe i technika) oraz uczelni wyższych, którzy posiadają dostęp do materiałów zamieszczonych w systemie szkoleniowym TMSi od BMW Group Polska.  

System szkoleniowy TMSi, czyli nowoczesna plaftorma e-learningowa.

Na samym początku warto poznać podstawowe informacje na temat samej platformy e-learningowej BMW. Kluczową rolę odgrywa tu system szkoleniowy TMSi, czyli system zarządzania szkoleniami w ramach BMW Group. Jest on przede wszystkim przeznaczony dla pracowników, jednakże dzięki inicjatywom edukacyjnym realizowanym w ramach programu BMW dla Szkół, mają do niego dostęp także nauczyciele i szkoły. Dla edukacji to bardzo przydany zbiór praktycznych lekcji online przeznaczonych dla techników, szkół zawodowych oraz uczelni wyższych technicznych. Więcej o samym systemie można przeczytać w artykule: BMW wspiera edukację – korzyści z dostępu do systemu szkoleniowego BMW dla nauczycieli. 

W porównaniu do tradycyjnych narzędzi naukowych, platforma TMSi opiera się na praktycznych filmach instruktażowych, schematach i prezentacjach. Dzięki temu kursanci mogą dowiedzieć się, jakie wyzwania czekają na nich w ramach codziennej pracy zawodowej w branży motoryzacyjnej. Jest to bardzo istotne, ponieważ na współczesnym rynku pracy ceni się przede wszystkim umiejętności miękkie – tego wymaga np. kariera w BMW, ale także praca w innych przedsiębiorstwach (zarówno lokalnych warsztatach, jak i globalnych koncernach). 

Platforma TMSi BMW i konkurs na najlepiej przeprowadzone zajęcia.

Nauczyciele, którzy uzyskali dostęp do internetowego systemu szkoleniowego TMSi od BMW Group Polska, mają możliwość wzięcia udziału w konkursie na najlepiej przeprowadzone zajęcia z użyciem materiałów, jakie zapewnia im nowoczesna plaftorma e-learnigowa. Jakie działania należy wykonać, by móc dołączyć do konkursu? Nie jest to szczególnie trudne zadanie. Aby osiągnąć ten cel, należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej. W formularzu tym należy zamieścić następujące informacje: 

 • podstawowe dane osobowe nauczyciela, 
 • nazwa szkoły, w której odbyły się zajęcia, 
 • materiały szkoleniowe wykorzystane podczas zajęć praktycznych, 
 • materiał wideo z nagraniem przeprowadzonej lekcji. Zgodnie z regulaminem BMW zajęcia te nie powinny trwać dłużej niż trzydzieści minut. W formularzu należy zamieścić link do transmisji na platformie YouTube. 

Jeszcze przed przystąpieniem do konkursu warto zapoznać się z  regulaminem  zamieszczonym na stronie internetowej organizatora konkursu. Znajdują się w nim bardziej szczegółowe informacje dotyczące sposobów organizacji przedsięwzięcia oraz zasad uczestnictwa w konkursie. Kompletnie wypełniony formularz należy wysłać nie później niż w dniu 31 października 2022 roku. W listopadzie zostaną wytypowani zwycięzcy, którzy otrzymają nagrody, w grudniu zaś na stronie internetowej BMW zostaną opublikowane najwyżej ocenione materiały wideo z przeprowadzonych lekcji. 

Autorzy najlepszych lekcji otrzymają nagrodę główną, jaką jest profesjonalne szkolenie BMW Driving Experience.  

Prace nadesłane przez uczestników konkursu BMW zostaną ocenione między innymi pod kątem wartości merytorycznej oraz umiejętnego wykorzystania materiałów, które dostarcza  platforma TMSi. Ważnymi aspektami są: 

 • długość nagrania (maksymalnie 30 minut), 
 • ilość oraz sposób wykorzystania materiałów od BMW w ramach platformy e-learningowej TSMi, 
 • ocena materiałów własnych uczestnika konkursu (jakość i użyteczność do przyszłego wykorzystania), 
 • treść, wartość edukacyjna, 
 • forma przeprowadzenia lekcji, 
 • wykorzystanego potencjału i możliwości infrastruktury szkolnej. 

Dobrze przygotowane przez zwycięzców materiały mogą zostać wykorzystane w przyszłości. 

Mechanik samochodowy — dlaczego jego praca jest taka ważna?

Sukces firmy z branży motoryzacyjnej to efekt pracy wszystkich członków przedsiębiorstwa. Do pracowników, którzy są cenieni w każdym serwisie samochodowym i pełnią w nim ważną rolę należą mechanicy samochodowi. Dlaczego mechanik samochodowy jest tak ważny w branży motoryzacyjnej? W tekście znaleźć można bezcenne i potrzebne informacje na temat roli mechanika samochodowego w serwisie samochodowym BMW i nie tylko.  

Mechanik BMW – podstawowe informacje na temat profesji 

Mechanik samochodowy to pracownik z dużą wiedzą na temat techniki i mechaniki, który wykonuje między innymi następujące zadania: 

 • ocena stanu technicznego samochodu oraz poprawności funkcjonowania poszczególnych parametrów. Oczywiście, nie należy mylić profesji mechanika z pracą wykonywaną przez diagnostę samochodowego. Z drugiej jednak strony analiza poprawności działania auta jest niezbędna do tego, by mechanik był w stanie poprawnie wykonywać powierzone zadania; 
 • badanie poprawności działania poszczególnych układów znajdujących się w samochodzie, w tym na przykład układu hamulcowego, identyfikacja uszkodzeń i usterek, jeśli jest to konieczne – demontaż wadliwych części w aucie oraz montaż prawidłowo działających komponentów; 
   
 • pozostałe prace konserwacyjne, w tym na przykład wymiana płynów czy udział w konserwacji podwozia, 
   
 • kontakt z innymi pracownikami, w tym na przykład blacharzami, lakiernikami itp. Dzięki sprawnej kooperacji możliwe jest prowadzenie kompleksowych aut oraz poprawa stanu auta na wszystkich płaszczyznach. 

Dlaczego praca mechanika samochodowego jest tak bardzo istotna? 

Choć czasem wiedza o wadze zawodu mechanika samochodowego nie jest powszechna, to nie ulega wątpliwościom, że w rzeczywistości jest to osoba, która pełni bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu sektora motoryzacyjnego. Jak wiadomo, jest to specjalista, który ma za zadanie zadbać o to, by pojazdy samochodowe, którymi na co dzień się poruszamy, zapewniały bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego. Świadomość, że zdecydowana większość Polaków używa aut w swoim codziennym życiu sprawia, że praca mechanika samochodowego wywiera istotny wpływ na życie wszystkich uczestników ruchu drogowego. Wsparcie specjalisty w tym zakresie pozostaje koniecznością nawet pomimo dynamicznego rozwoju technologicznego w motoryzacji. Dwudziestoletni samochód osobowy czy dwuletnie auto marki BMW – i w jednym i w drugim przypadku wsparcie mechanika jest niezbędne, by można było korzystać z pojazdu.  

Praca w BMW i praca w salonie samochodowym. Jakich kompetencji wymaga się od pracownika na stanowisku mechanika BMW? 

Aby specjalista na stanowisku „mechanik BMW” był w stanie prawidłowo wykonywać powierzone obowiązki, musi on posiadać odpowiednie kompetencje. Oto typowe kwalifikacje, których wymaga się od doświadczonego mechanika samochodowego w autoryzowanym serwisie BMW

 • bardzo dobra znajomość budowy pojazdów – konieczne jest posiadanie wiedzy na temat aut sprzed kilkunastu lat, jak i nowoczesnych modeli, 
   
 • obszerna wiedza na temat tego, w jaki sposób można szybko wykryć usterki w aucie, 
   
 • posiadanie prawa jazdy – po naprawie konieczne jest wykonywanie jazdy próbnej, 
   
 • umiejętności w zakresie szlifowania, frezowania, a w niektórych przypadkach nawet spawania – nierzadko jest to konieczne, by możliwy był montaż poszczególnych komponentów w pojeździe. 

Wskazuje to na to, iż od mechanika wymaga się posiadania licznych kompetencji. Z drugiej jednak strony należy mieć na uwadze, że pracodawcy – w tym w szczególności tacy liderzy rynku motoryzacyjnego, którymi jesteśmy jako BMW – oferują im atrakcyjne warunki zatrudnienia. Do korzyści, na które mogą liczyć mechanicy samochodowi w autoryzowanym serwisie BMW należą między innymi: stabilne zatrudnienie, premie do wynagrodzenia zasadniczego oraz dofinansowanie kursów i specjalistycznych szkoleń. To właśnie dlatego kariera w BMW (nie tylko jako mechanik BMW; dobrym pomysłem jest również praca w salonie samochodowym) jest chętnie wybierana przez specjalistów. 

BMW wspiera edukację – korzyści z dostępu do systemu szkoleniowego BMW dla nauczycieli

Branża motoryzacyjna to sektor, w której szczególną rolę odgrywa dobrze wykształcona oraz wykwalifikowana kadra. Jak można zadbać o ten element? Niezbędne jest praktyczne kształcenie uczniów – przyszłych specjalistów, którzy będą zatrudnieni w firmach z branży motoryzacyjnej. Aby jednak edukacja w tym zakresie była dopasowana do potrzeb rynku pracy, konieczna jest współpraca między placówkami oświatowymi oraz sektorem prywatnym. Dobrym przykładem takiego stanu rzeczy jest stworzona przez BMW platforma e-learningowa TMSI — Talent Management System International przeznaczona nie tylko dla rozwoju pracowników, ale również dostępna dla nauczycieli. Na czym polega działanie tej platformy?  

Talent Management System International – podstawowe informacje na temat platformy e-learningowej BMW 

Czym jest platforma szkoleniowa BMW TMSI? TMSi to system zarządzania szkoleniami w ramach BMW Group. Jest to system, w którym można sprawdzić oraz administrować swoją ścieżkę szkoleniową (ICT –Initial Certification Training) oraz szkolenia produktowe z nowości modelowych. Dodatkowo system umożliwia dostęp do wielu szkoleń online WBT(WBT-Web Based Training), które są świetnym narzędziem do rozwoju i poszerzania swojej wiedzy w elastyczny sposób (szkolenia online dostępne są zawsze, z każdego urządzenia, które ma dostęp do Internetu.  

System ten obejmuje cykl praktycznych szkoleń dotyczących technologii i rozwiązań oferowanych przez koncern BMW. Można tu znaleźć między innymi informacje na temat takich zagadnień jak: 

 • sposoby diagnostyki stanu technicznego pojazdów samochodowych, 
 • metody naprawy uszkodzonych pojazdów oraz wymiany komponentów, 
 • sposób, w jaki zbudowane są samochody BMW (w tym na przykład samochody MINI), 
 • narzędzia, które wykorzystuje się podczas codziennej pracy, 
 • technologia, w oparciu o którą działają samochody BMW

Szkolenia dostępne na portalu TMSI są nastawione przede wszystkim na kwestie praktyczne. Podczas gdy standardowa edukacja obejmuje przede wszystkim aspekty ogólne, teoretyczne, materiały dostępne na BMW TMSI są skupione na kwestiach stricte praktycznych. Przedstawione są w nich sytuacje i problemy, z których muszą zmagać się specjaliści w BMW podczas codziennej pracy. 

Platforma e-learningowa BMW TMSI – co obejmuje? 

Często można spotkać się ze sceptycznymi opiniami dotyczącymi materiałów szkoleniowych używanych podczas różnych rodzajów zajęć. Są one często postrzegane jako mało czytelne. Szczególnie negatywnie postrzegane są obszerne pokazy slajdów, z których każdy kolejny fragment to po prostu mało czytelna ściana tekstu. Tymczasem, praca w salonie samochodowym (w tym np. kariera w BMW) wymaga wiedzy praktycznej. 

To właśnie między innymi dlatego została stworzona platforma szkoleniowa BMW TMSI. W tym przypadku materiały są podzielone na takie formy jak między innymi: 

 • wideo-prezentacje (webinary, filmy instruktażowe, krótkie wywiady z ekspertami z branży motoryzacyjnej), 
 • prezentacje z praktycznymi informacjami na temat branży motoryzacyjnej z naciskiem na rozwiązania stosowane przez BMW. Zamiast suchej, teoretycznej wiedzy materiały te zawierają duże ilości zdjęć, schematów technicznych itp. 

Praktyka pokazuje, że opisywana forma materiałów szkoleniowych spotyka się z większym zainteresowaniem wśród nauczycieli oraz samych kursantów. Obecnie coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z faktu, że współczesny rynek pracy szczególnie ceni sobie praktyczne umiejętności zawodowe – branża motoryzacyjna nie jest tu żadnym wyjątkiem. Jeśli kursanci zobaczą, że mają przed sobą materiały szkoleniowe dostosowane do potrzeb rynku pracy, z pewnością pomoże to w zdobyciu ich uwagi oraz zaangażowania. 

Kolejną z zalet jest różnorodność kursów. Mają one różny, z góry określony czas realizacji, dzięki czemu możliwe jest dostosowanie ich do potrzeb zarówno nauczycieli, jak i uczniów. 

Trzeba przy tym mieć na uwadze, że materiały zostały przygotowane w języku angielskim oraz niemieckim, co jest dowodem na uniwersalność platformy. Oczywiście wiele materiałów i szkoleń jest dostępna także w języku polskim. 

Platforma BMW TMSI – kto może z niej korzystać? 

Platforma do e-learningu BMW TMSI to rozwiązanie, które ma dość uniwersalny charakter. Przede wszystkim jest przeznaczona do rozwoju pracowników zatrudnionych w Grupie BMW. W ramach działań wspierających edukację, BMW Group Polska umożliwia korzystanie z tej platformy także instytucjom edukacyjnym. W zależności od potrzeb może zostać ono wykorzystane przez nauczycieli w szkołach branżowych, technikach o profilu samochodowym oraz na uczelniach wyższych (kierunki inżynieryjne: mechanika i budowa maszyn itp.). 

Liczne zalety sprawiają, że BMW TMSI to rozwiązanie, które – odpowiednio wykorzystane – może okazać się cennym uzupełnieniem tradycyjnej edukacji w szkole lub na uczelni. Nacisk na kwestie praktyczne sprawia, że platforma e-learningowa BMW pozwoli na przygotowanie się do wyzwań, które szykuje dla młodych adeptów rynek pracy. 

Jesteś Nauczycielem przedmiotów zawodowych związanych z motoryzacją i chciałbyś mieć dostęp do aktualnej wiedzy na temat technologii stosowanej w samochodach BMW i przekazywać ja swoim uczniom? Twoja szkoła może wysłać formularz zgłoszeniowy i otrzymać szkolne konto w TMSi BMW.  

Zacznij pracę w salonie samochodowym BMW w Warszawie.

Jeżeli interesujesz się motoryzacją, nowoczesnymi technologiami i chcesz, aby Twoja codzienna praca dawała Ci mnóstwo satysfakcji, koniecznie zapoznaj się z możliwościami, jakie zapewnia kariera w BMW. Bogactwo ofert sprawia, że praca w salonie samochodowym w Warszawie może okazać się kluczem do pełnej wyzwań, ale również zapewniającej poczucie spełnienia kariery zawodowej. 

Praca w motoryzacji – dla kogo? 

Wiele osób, które interesuje się motoryzacją, chciałoby w jakimś stopniu związać swoją karierę zawodową z tym obszarem. Niektórzy boją się jednak, że nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, umiejętności czy wiedzy technicznej i że praca ta może okazać się zbyt dużym wyzwaniem. W praktyce jednak, możliwości, jakie oferuje branża motoryzacyjna pod względem kariery zawodowej, są ogromne. Praca w salonie samochodowym nie oznacza przecież konieczności posiadania wykształcenia technicznego i bardzo szczegółowej wiedzy z zakresu techniki czy inżynierii. Oczywiście takie kompetencje są potrzebne, jeżeli chcemy pracować w np. w serwisie samochodów i na stanowiskach związanych z mechaniką samochodową. Jednak już w marketingu czy sprzedaży z powodzeniem karierę zawodową mogą rozwijać także osoby bez wykształcenia technicznego, czy praktycznej umiejętności dokonywania napraw pojazdów. W tych obszarach biznesowych potrzebne są bowiem nieco inne kompetencje. Dlatego, jeżeli interesuje Cię praca w motoryzacji, dowiedz się więcej na temat możliwości, jakie daje BMW. 

Dlaczego BMW? 

BMW to firma z bogatymi tradycjami i uznany na całym świecie lider segmentu Premium. Samochody z Bawarii stanowią obiekt marzeń wielu kierowców, ze względu na swoje wyjątkowe właściwości jezdne, komfort, jaki oferują, dopracowanie techniczne i renomę marki. Jednocześnie takie postrzeganie całej organizacji sprawia, że praca w BMW również stanowi cel zawodowy wielu osób, które chcą rozwijać swoją karierę w motoryzacji. Jako pracodawca Grupa BMW oferuje bowiem swoim pracownikom doskonałe warunki, możliwość obcowania z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi w motoryzacji, interesujące i przejrzyste ścieżki rozwoju zawodowego, liczne szkolenia czy też szereg benefitów. Kariera w BMW jest pełna interesujących wyzwań, co pokazuje już na przykład oryginalny proces rekrutacyjny, obejmujący między innymi takie elementy, jak gra rekrutacyjna. Oczywiście, w zależności od stanowiska, rekrutacja może przebiegać nieco inaczej. Jednak przed osobą, która przejdzie pomyślnie cały proces, otwierają się ogromne możliwości i szansa na czerpanie autentycznej radości z pracy.  

Bogate możliwości w stolicy Polski. 

Osoby, które mieszkają w Warszawie lub chcą przeprowadzić się do stolicy Polski, powinny zainteresować się bogatymi możliwościami, jakie oferuje BMW na stołecznym rynku. Praca w salonie samochodowym w Warszawie to wyjątkowy prestiż nie tylko ze względu na renomę marki, ale także szczególnie konkurencyjny rynek. Podobnie, jak w innych miejscach Polski, salon samochodowy BMW Warszawa daje możliwości rozwoju na wielu interesujących stanowiskach osobom o bardzo zróżnicowanych umiejętnościach czy dotychczasowym doświadczeniu zawodowym. Doskonały przykład stanowi choćby Product Genius. To osoba odpowiedzialna za nawiązywanie pozytywnych relacji i kontakt z klientem oraz umiejętne przedstawianie szczegółów oferty i prezentację cech charakterystycznych poszczególnych pojazdów. To oznacza, że na tym stanowisku mogą odnaleźć się zarówno urodzeni sprzedawcy, doskonale czujący się w relacjach z ludźmi, jak też osoby mocno zainteresowane motoryzacją i nowoczesnymi technologiami, które mogą tym samym stać się jednocześnie ambasadorami marki BMW.  

Jak rozpocząć pracę w salonie samochodowym BMW Warszawa? 

Aby rozpocząć pracę w salonie samochodowym BMW w Warszawie, najlepiej na bieżąco śledzić dostępne i nowo pojawiające się ogłoszenia na naszej stronie. Przejrzysta konstrukcja strony umożliwia łatwe filtrowanie ofert np. po lokalizacji, ale także działach biznesowych. Warto również zapisać się na powiadomienia o nowych ofertach, by zawsze być na bieżąco z aktualnie prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi. Otwórz się na nowe możliwości kariery i czerp radość z pracy w BMW

Staż w sieci dealerskiej BMW – jakie cechy warto mieć, aby go odbyć?

Płatny staż w jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek motoryzacyjnych na świecie to marzenie niejednego fana motoryzacji. Staż w sieci Dealerskiej BMW to przygoda, która z pewnością zapewni bogate doświadczenie i możliwości rozwoju. Staż w BMW może stać się punktem zwrotnym w karierze zdolnego praktykanta. Jakie cechy są poszukiwane u kandydatów na organizowane przez BMW staże i kto ma największe szanse znaleźć ofertę idealną dla siebie?

Do kogo kierowane są oferty staży w BMW? 

Wejście na rynek pracy bez doświadczenia zawodowego może być ciężkie i utrudniać możliwość rozpoczęcia kariery. Z jednej strony na absolwentów szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych czekają nieograniczone możliwości. Niestety, wielu pracodawców sceptycznie patrzy na brak praktycznego zetknięcia z zawodem. Dlatego w BMW oferowane są doskonałe rozwiązania dla osób, które właśnie skończyły technikum lub szkołę branżową i chciałyby postawić swoje pierwsze kroki w branży motoryzacyjnej. Płatny staż w BMW pozwoli zdobyć ogrom praktycznej wiedzy, rozwinąć kompetencje miękkie i otworzyć wiele drzwi do dalszej kariery. 

Jakie wykształcenie powinien mieć kandydat na staż w BMW? 

Kandydaci, dla których branża motoryzacyjna jest ogromną pasją, nie muszą być absolwentami studiów z dziedzin jej pokrewnych. Oprócz dyplomowanych inżynierów i studentów innych kierunków technicznych, staż w BMW jest oferowany również studentom, którzy lubią kontakt z ludźmi i czują się komfortowo w zawodach związanych z obsługą klienta oraz sprzedażą. Praca w motoryzacji to wiele wyzwań, do których oprócz merytorycznej wiedzy przydaje się wiele kompetencji miękkich. BMW stawia nacisk również na rozwój umiejętności komunikacyjnych, dzięki którym klienci czują się zrozumiani i otoczeni profesjonalną opieką. 

Jak aplikować na staż w sieci Dealerskiej BMW? 

Osoby, które czują, że praca w salonie samochodowym jest dla nich idealnym wyborem, powinny zajrzeć na zakładkę o stażach w BMW: https://www.praca-dealerbmw.pl/staze/. W zależności od zapotrzebowania, znajdują się tam informację na temat wszystkich staży w salonach BMW w całej Polsce. Po znalezieniu oferty stażu w odpowiedniej lokalizacji, możliwe jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Po zapoznaniu się z aplikacjami przyszłych stażystów, wybrane osoby zostaną zaproszone na dalsze etapy rekrutacji. W trakcie rozmów aplikant zostanie spytany o kilka kwestii dotyczących wykształcenia i umiejętności. Dostanie również odpowiedzi na wszystkie pytania, co pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące stażu w salonie Dealerskim BMW. Na koniec, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia kandydatury, dana osoba będzie mogła rozpocząć zdobywanie wiedzy i umiejętności w salonie BMW. 

Co zrobić, gdy na stronie nie ma preferowanych ofert staży?

Może się zdarzyć, że na stronie z ofertami staży nie będzie oferty dopasowanej do preferencji i zainteresowań kandydata. Aby być na bieżąco z najnowszymi ofertami staży, po kliknięciu przycisku „Aktywuj powiadomienia” na stronie, można zapisać się na otrzymywanie powiadomień o ofertach dopasowanych do naszych potrzeb. Zaraz po zamieszczeniu na stronie BMW nowego ogłoszenia, kandydaci zapisani na otrzymywanie alertów dowiedzą się o tym w pierwszej kolejności. 

Jakie korzyści płyną ze stażu w sieci Dealerskiej BMW? 

Kariera w BMW to niepowtarzalna możliwość rozwinięcia skrzydeł w branży motoryzacyjnej. Nawet jeżeli stażysta nie zwiąże się z Dealerem BMW na dłużej, każdy przyszły pracodawca z podziwem spojrzy na doświadczenie w tak prestiżowym miejscu, jakim jest BMW. W trakcie stażu, na co dzień zapewniana jest praca w otoczeniu najnowocześniejszych modeli samochodów z segmentu Premium. Stażysta może być na bieżąco z nowinkami technologicznymi, a doświadczeni pracownicy chętnie podzielą się z nim wiedzą niedostępną dla innych. 

Staż to również wyjątkowe korzyści dla Dealerów BMW. Dedykowany opiekun stażu obserwuje proaktywność i zaangażowanie, jakim wykazują się stażyści w trakcie zdobywania unikalnego doświadczenia w segmencie Premium. W przypadku, gdy salon BMW okaże się dobrym miejscem pracy dla zaangażowanego stażysty, istnieje możliwość dalszego rozwoju jego kariery i pozostanie w BMW na dłużej. Dzięki inwestycji w edukację zdolnych stażystów, grono pasjonatów w firmie BMW powiększa się, dlatego każdego dnia zapewniane są klientom BMW profesjonalne usługi. 

Praca w BMW – jak rozpocząć karierę w branży motoryzacyjnej?

Osoby, które fascynuje praca w motoryzacji, powinny zainteresować się firmą BMW jako miejscem do rozpoczęcia kariery w tej pasjonującej, nowoczesnej i dynamicznej branży. Dzięki potężnym środkom finansowym przeznaczonym na know-how i rozwój motoryzacji, BMW jest idealnym miejscem, aby zdobywać doświadczenie w przyjaznym i profesjonalnym otoczeniu.

Tradycja marki BMW. 

BMW to marka z tradycjami, która łączy bezcenny dorobek przeszłości z ultranowoczesnymi dokonaniami, bo takich właśnie oczekuje współczesny, globalny rynek motoryzacyjny. W praktyce przekłada się to na satysfakcję, zarówno po stronie pracownika, jak i po stronie klienta. Dzięki temu praca w salonie samochodowym BMW, który jest miejscem bezpośredniego kontaktu z klientami, wiąże się z ekscytacją i pozytywnymi doświadczeniami.

Poznaj nasze wartości. 

Kluczowe wartości BMW, które wpisane są w filozofię pracy w tym koncernie, to takie cechy jak odpowiedzialność, uznanie, przejrzystość, zaufanie i otwartość. Dzięki takim wartościom salon samochodowy BMW staje się każdego dnia naprawdę przyjaznym miejscem pracy. 

Autoryzowany dealer BMW — jakie są stanowiska pracy w salonie? 

W salonie, czy też serwisie BMW, kariera jest możliwa dla przedstawicieli wielu profesji. Jest ich co najmniej dwadzieścia.  

Do tych związanych z salonem BMW zaliczamy takie profesje jak pracownik recepcji, doradca ds. sprzedaży samochodów, doradca ds. sprzedaży produktów finansowych, doradca ds. odkupu samochodów używanych, specjalista ds. rozliczeń gwarancyjnych, administrator sprzedaży, kierownik działu sprzedaży flotowej, czy też zupełnie nowe stanowiska jak digital transformation manager, greeter lub product genius. 

Kto jest poszukiwany do pracy w serwisie samochodowym? 

Jeśli chodzi o pozycje związane z serwisem Dealerskim BMW, to wymienić tu można takie profesje, jak specjalista do spraw przygotowania samochodu do wydania, asystent/tka serwisu, doradca serwisowy, mechanik samochodowy, mechanik motocyklowy, doradca serwisu blacharsko-lakierniczego, blacharz, mistrz serwisu blacharskiego i lakierni oraz mistrz serwisu. 

Staże i praktyki dla początkujących adeptów motoryzacji. 

BMW to również możliwość odbycia zawodowych staży i praktyk dla uczniów szkół samochodowych, studentów kierunków technicznych, jak i ich absolwentów. 
BMW oferuje zarówno dostęp do profesjonalnych narzędzi, jak i pracę pełną nowych doświadczeń i wyzwań pod okiem doświadczonych współpracowników. 

Jakie są wymagania stawiane pracownikom? 

Każdemu pracownikowi są też oczywiście stawiane wymagania pod względem swojej pracy i umiejętności. Jednak bez współpracy między różnymi komórkami organizacyjnymi, prawdziwy sukces nie byłby możliwy. Na szczęście ułatwiają to nowoczesne systemy informatyczne, których pełen jest każdy salon BMW.

Wymagania stawiane pracownikom czy to salonu, czy serwisu, zależą od danej profesji. W niektórych przypadkach potrzebne będzie doświadczenie zawodowe. Jeżeli pracownik ma bezpośredni kontakt z klientem, tak jak chociażby doradca serwisowy, to wymagana jest komunikatywność oraz nienaganna prezencja. W przypadku pracowników zajmujących się serwisem pojazdów oczekiwane będzie kierunkowe wykształcenie i umiejętności techniczne. 

Na jakie benefity pracownicze można liczyć? 

Każdy dealer samochodowy BMW ma swobodę, jeśli chodzi o dodatkowe benefity pozapłacowe, typu prywatna opieka medyczna, czy też dostęp do infrastruktury sportowej na preferencyjnych warunkach. Jednak do podstawowych korzyści, płynących z pracy w BMW należy zaliczyć profesjonalne szkolenia zawodowe, przemyślany system premiowy i motywacyjny, pracę z najnowszymi, ergonomicznymi narzędziami, przejrzystą ścieżkę rozwoju zawodowego, czy też prestiż, a więc zatrudnienie u rozpoznawanego i docenianego na całym świecie pracodawcy. 

Jak wygląda proces rekrutacji? 

Na stronie poświęconej karierze w Sieci Dealerskiej BMW zamieszczone są wszelkie niezbędne informacje na temat dostępnych stanowisk pracy, wraz z ich charakterystyką, umożliwione jest także wysłanie CV. W dalszej kolejności, w zależności od preferowanego stanowiska, obie strony będą miały szansę lepiej się poznać, czy to poprzez rozmowę, spotkanie, a niekiedy przez grę kompetencyjną on-line. Cały proces jest bezstresowy, szybki i intuicyjny

Mechanik, blacharz i lakiernik samochodowy. Na czym polega ich współpraca?

Praca w motoryzacji oferuje wiele możliwości kariery i rozwoju. Jedną z nich jest praca jako blacharz samochodowy, w której można rozwijać swoje kompetencje i umiejętności związane z naprawami blacharskimi. Kolejną możliwością jest podjęcie pracy jako lakiernik samochodowy, gdzie możliwe jest polepszanie swoich umiejętności lakierniczych i renowacyjnych auta. Liczy się tu niesamowita precyzja oraz cierpliwość pracownika. Również w profesji jaką jest mechanik samochodowy, możemy rozwijać swoje umiejętności serwisowania pojazdów i pracy na profesjonalnych urządzeniach i technologiach warsztatowych. Lakiernik, blacharz i mechanik to profesje, które w warsztacie samochodowym pracują zazwyczaj oddzielnie, jednak gdy dochodzi do ich współpracy, jest ona bardzo istotna i nie do przecenienia ze względu na utrzymanie wysokiej jakości pracy i jej rezultatów.  Na czym dokładnie polega współpraca tych fachowców i czym różni się praca u autoryzowanego dealera samochodów BMW od typowej pracy w warsztacie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule. 

Lakiernik. 

Głównym zadaniem lakiernika jest nanoszenie powłok lakierniczych, renowacja powierzchni oraz przygotowywanie powierzchni do pracy. To zawód samodzielny, wymagający dokładności i orientacji na szczegóły. Kto jest idealnym lakiernikiem samochodowym BMW? Przede wszystkim osoba, która ma wysokie zdolności manualne, potrafi obsługiwać profesjonalne narzędzia oraz posiada „oko” do rozróżniania kolorów i odcieni. 

Jak wygląda codzienna praca lakiernika? 

Lakiernik samochodowy przeprowadza remonty i renowację nadwozi samochodowych, zaczynając od oczyszczania powierzchni z pomocą szczotek drucianych, papieru ściernego, a nawet szlifierek mechanicznych. Jednak najważniejszym narzędziem lakiernika jest pistolet lakierniczy. Osoba wykonująca ten zawód musi mieć umiejętności nie tylko profesjonalnej obsługi pistoletu, ale również potrafić go rozkręcić i wyczyścić. Jest to niezwykle ważne, ponieważ – w odróżnieniu od mechanika, który korzysta z całej gamy sprzętu – znajomość obsługi pistoletu jest niezbędna w pracy lakiernika. 

Jak wygląda praca lakiernika w salonie BMW? 

Praca jako lakiernik w salonie BMW wiąże się z wieloma korzyściami. Lakiernik w autoryzowanym serwisie BMW jest bardzo ważnym członkiem tego zespołu. Wspólnie z pozostałymi specjalistami dba o idealny wygląd i najwyższą jakość powłok lakierniczych, zapewniając usługi na wysokim poziomie. W pracy w salonie pracownicy muszą stanowić zgrany zespół – tak jak zespoły Formuły 1, które idealnie ze sobą współgrają nie tylko dzięki swoim umiejętnościom, ale i zaufaniu. 

Blacharz samochodowy. 

Blacharz samochodowy to profesja często mylona zarówno z lakiernikiem, jak i mechanikiem. Głównym zadaniem blacharza jest ocena stanu technicznego nadwozi i naprawienie uszkodzeń. Dlatego osoba na tym stanowisku powinna odznaczać się wysoką wiedzą na temat napraw pojazdów, zdolnościami manualnymi, ale również umiejętnością pracy w zespole. To praca dla osób umiejących myśleć przestrzennie i podejmować samodzielne decyzje, a zwłaszcza dla majsterkowiczów. 

Jak wygląda praca blacharza w salonie BMW? 

Blacharz samochodowy w salonie samochodowym BMW to możliwość pracy nad wieloma modelami aut wysokiej klasy. Praca przy naprawach blacharskich, w tym wymianie uszkodzonych elementów pojazdu musi być wykonywana na wysokim poziomie. Blacharz w salonie BMW musi być na bieżąco z technologią zabezpieczania i konserwacji nadwozi oraz umiejętnie posługiwać się profesjonalnymi narzędziami. Niezbędną kompetencją jest umiejętność pracy zespołowej.  

Mechanik BMW. 

Praca jako mechanik samochodowy to sposób na życie z pasją. Dzięki zatrudnieniu u autoryzowanego dealera możesz pracować z wieloma modelami nad setkami przypadków. Sprawdź poniżej, dlaczego się to opłaca. 

Jak wygląda praca mechanika w salonie BMW? 

Praca u dealera BMW to nie tylko atrakcyjne wynagrodzenie i system premiowy, ale możliwość poszerzenia swoich kompetencji w zakresie napraw i diagnostyki. Nasi mechanicy mają dostęp do najwyższej jakości narzędzi i najnowszych technologii. Salon BMW to miejsce, gdzie pasja spotyka się z możliwością spełniania swoich ambicji. 

Mechanik, blacharz i lakiernik samochodowy — jak wygląda ich współpraca? 

Mechanik, blacharz i lakiernik zazwyczaj pracują oddzielnie. Sytuacje, w których współpracują to najczęściej customizacja na potrzeby klienta. W sieci Dealerskiej BMW do każdego przypadku podchodzi się indywidualnie, dlatego współpraca tych profesji jest niezbędna. 

Doradca ds. sprzedaży samochodów BMW — jakie cechy powinien posiadać?

W branży motoryzacyjnej w ostatnich latach panuje szczególnie silna konkurencja rynkowa. Taki stan rzeczy oznacza, że nawet wyprodukowanie świetnego jakościowo modelu auta osobowego nie gwarantuje sukcesu biznesowego. Do osiągnięcia celu, tj. pozyskania odpowiedniej liczby klientów, konieczne jest także zorganizowanie sprawnie działającego działu sprzedaży. Podstawowym atutem jest w tym przypadku zaangażowany, profesjonalny doradca ds. sprzedaży samochodów. Jakie cechy powinien posiadać specjalista w tym zakresie? Jeśli chcesz poznać odpowiedź na to pytanie, koniecznie przeczytaj poniższy tekst. Wiedza ta może Ci się przydać, jeśli zastanawiasz się nad podjęciem pracy u globalnego lidera w branży, jakim jest bez wątpienia BMW. 

Doradca ds. sprzedaży samochodów – dlaczego jego rola w funkcjonowaniu salonu samochodowego jest ważna? 

Zasadniczo, proces sprzedaży – niezależnie od tego, czy mowa jest o nowych samochodach osobowych, czy też dotyczy to innej kategorii produktów – składa się z trzech etapów. Są one następujące: 

 • Etap 1: nawiązanie kontaktu i zbadanie potrzeb kupującego, 
 • Etap 2: zaoferowanie produktu/usługi i przedstawienie jej w korzystnym świetle, 
 • Etap 3: finalizacja transakcji. 

Zadaniem doradcy ds. sprzedaży samochodów, który jest zatrudniany u Dealera samochodowego, jest nawiązanie kontaktu z Klientem w taki sposób, by wszystkie trzy etapy zostały poprawnie wykonane. 

I tak, w ramach pierwszego etapu doradca powinien wybadać potrzeby Klienta np. w zakresie kolorystyki pojazdu czy mocy silnika. Drugi etap to zaprezentowanie zalet samochodów, które znajdują się w ofercie danego salonu samochodowego. Zwieńczeniem całego procesu jest podpisanie umowy sprzedaży, a jeśli Klient ostatecznie nie zdecydował się na zakup – zachęcenie go do podjęcia decyzji w przyszłości. 

Cechy doradcy ds. sprzedaży w salonie samochodowym BMW.

Niezwykle ważne jest sprawienie, by sposób komunikowania się z klientem nie był sztuczny. Niezbędnym warunkiem do osiągnięcia sukcesu jest umiejętność prowadzenia naturalnej konwersacji z klientem, w tym także small-talk, czyli krótkiej, niezobowiązującej rozmowy. 

Oczywiście, w pracy doradcy samochodowego ważne jest również zamiłowanie do branży motoryzacyjnej. Nie musi być to wprawdzie bardzo zaawansowana wiedza na tematy techniczne; mimo to warto posiadać przynajmniej podstawową znajomość aut. Łatwo można wyobrazić sobie decyzję potencjalnego kupującego, który zorientuje się, że przedstawiciel BMW nie ma wiedzy na temat samochodów znajdujących się w asortymencie salonu samochodowego

Nie jest przesadą stwierdzenie, że profesjonalny doradca ds. sprzedaży aut osobowych to swego rodzaju wizytówka salonu samochodowego. To właśnie od jego prezencji, zachowania oraz podejścia do kupującego zależy w dużej mierze to, czy Klient wyrobi sobie pozytywne zdanie na temat danej marki, a w sieci dealerskiej BMW profesjonalne podejście i dbałość o klienta to priorytet. 

Praca w BMW. Dlaczego warto być doradcą ds. sprzedaży w BMW? 

Działający od ponad 100 lat BMW to absolutna czołówka, jeśli chodzi o światową branżę motoryzacyjną. W związku z tym celem wielu specjalistów w zakresie sprzedaży aut jest zatrudnienie w salonie samochodowym tej marki. 

Prestiż to ważny, ale nie jedyny czynnik zachęcający do rozpoczęcia kariery w BMW. Dodatkowe atuty zatrudnienia w BMW to między innymi: 

 • atrakcyjne wynagrodzenie składające się z płacy zasadniczej oraz premii za wysoki poziom sprzedaży, 
 • benefity pozapłacowe, w tym na przykład dofinansowanie do karty sportowej oraz prywatnej opieki medycznej, 
 • stabilność pracy, 
 • możliwość awansu w strukturach firmy – najbardziej ambitni oraz odnoszący sukcesy sprzedawcy mają szanse na awans na kierownika działu sprzedażowego w oddziale BMW.